İş Yaşamında Dinleme Becerileri

MentalPress 30

İş Yaşamında Dinleme Becerileri

Hedef Kitle: İşi ve pozisyonu gereği çok farklı durumlarda diğer kişilerle dinleme becerisini geliştirerek etkin iletişim kurmak isteyen herkes.

Süre: 6 saat ( 09: 00-16: 00)

Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

Seminerin Amacı:

İşyerinde anlamaya ve anlaşmaya dayalı bir iletişim zeminine sahip olabilmek için, iletişimde anahtar rolü oynayan dinleme becerisi konusunda yetkin bir düzey kazandırmaktır.

Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli eğitim yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

Hedefler: Bu seminer sonunda katılımcılar;

·       Dinlemenin anlamını tanımlayabilecek,

·       Kendi dinleme profilini ve bunun diğerleri ile olan etkileşimini analiz edebilecek,

·       Olumlu ilişkilere engel olan dinleme biçimlerini tanımlayacak,

·       Her seviyede çalışanlarla farklı durumlarda etkili dinlemeyi sağlayabilecek,

·       Çevrelerinde saygı ve güven uyandırabilecek,

Eğitim Yöntemi:

·       Tartışma ve değerlendirmeler,

·       “Dinleme Profil” analizi,

·       Grup çalışmaları ve analizler,

·       Bireysel ve grup egzersizleri,

·       Oyunlar ve değerlendirmeler,

İçerik:

·       İletişimin birinci adımı anlamak için dinlemektir,

·       Dinleme becerisi,

·       Dinleme becerisinin önemi,

·       Dinleme süreci;

·       Görsel ve dokunsal kaynaş,

·       İşitsel geriye iz sür,

·       Anlamı ve kastı ortaya çıkar,

·       Etkin dinle,

·       Teyit et,

·       Dinleme seviyeleri;

·       Birinci seviye dinleme,

·       İkinci seviye dinleme,

·       Üçüncü seviye dinleme,

·       Dinlemede zihinsel engeller,

·       Dinliyor görünmek,

·       Seçmek,

·       Prova yapmak,

·       Akıl okumak,

·       Karşılaştırmak,

·       Şüphelenmek

·       İyi bir dinleyici olmak için on ilke,

·       Dinlemede beden dili,