İş Performans Çarkı

MentalPress 30

İş Performans Çarkı Alıştırması

Aşağıdaki 8 bölüm İş Performans Çarkınızı temsil eder.

İş Performansınızın yukarıda belirtilen yönleri ile ilgili tatmin düzeyinizi değerlendirin. Yukarıdaki tüm alanları size daha fazla uyduğunu düşündüğünüz başka alanlarla değiştirebilirsiniz. Performansınızı belirlemek için merkezini  “ 0 “ ve en dış noktasını “ 10 “ kabul ederek, iş hayatındaki alanları o alana verdiğiniz derece boyunca bir çember çizerek derecelendirin. Çemberin oluşan bu yeni çevresi sizin İş Performansınızı temsil eder. Bu gerçek bir tekerlek olsaydı iş gezintiniz ne kadar sarsıntılı olurdu? Şimdi tatmin düzeyinizi artırmak istediğiniz alanlara bakalım ve bununla ilgili neler yapabileceğiniz düşünmeye başlayalım.