İş Ahlakına Uygun Olmayan Davranışlar

MentalPress 30

İŞ AHLÂKINA UYGUN OLMAYAN DAVRANIŞLAR

İş ahlâkına uygun olmayan davranışları başlıca şu yönlerden sınıflandırmamız mümkündür.

FİRMA AÇISINDAN İŞ AHLÂKINA UYGUN OLMAYAN DAVRANIŞLAR

Vergi kaçırma,

Sigortasız personel çalıştırma,

Asgari ücretin altında personel çalıştırma,

Tüketici haklarına saygı duyulmaması, tüketici haklarının ihlal edilmesi,

Haksız rekabet ortamı yaratmak,

Rakip firmalar hakkında negatif reklam yapmak,

Aldatıcı-yanıltıcı reklam yapmak,

Haksız fiyatlandırma yapmak,

Tekelleşme eğilimlerine yönelmek,

Şirket satın alımında hissedarların ve çalışanların haklarını gözetmemek,

Doğaya ve çevreye karşı saygılı davranmamak,

İş sağlığı ve güvenliğini önemsememek ve bu konuda gerekli önlemler almamak,

İnsan sağlığına uygun olmayan ürünler piyasaya sunmak,

Sahte fatura basmak ve kullanmak.

LİDER AÇISINDAN İŞ AHLÂKINA UYGUN OLMAYAN DAVRANIŞLAR

Çıkar amaçlı hediye verme,

Çalışanlara değer vermeme,

Çalışanları özel işlerinde kullanma,

Çalışanlara adil ve hakça davranmama.

Bilgi sızdırma ve bilgilerde tahrifat yapma.

YÖNETİCİLER AÇISINDAN İŞ AHLÂKINA UYGUN OLMAYAN DAVRANIŞLAR

Gereksiz ve aşırı harcama yapılması,

Sahte belgelerle işletmeden fazla para çekme,

Sahte belgelerle gideri fazla gösterme,

Çıkar temini için nüfuzu olan kimselere hediye verme,

Bilgi sızdırma,

Defter ve belgelerde tahrifat yapma,

Satın alma ve hizmet ifasında çıkar temini,

Satın almada firma kayırma,

Performans değerlendirmede adil olmama,

Özel masraflarını şirkete yüklemek, vs.

ÇALIŞAN AÇISINDAN İŞ AHLÂKINA UYGUN OLMAYAN DAVRANIŞLAR

İşletmenin araç, gereçlerin özel işlerde kullanma,

İşin yapılmasını gereksiz yere uzatma,

Gizli bilgileri sızdırma,

Defter ve belgelerde tahrifat yapma,

Çalışma saatleri içinde özel işler yapma,

Belgelerde sahtekârlık,

İzin suiistimali,

Görevi ihmal,

Müşteriye kötü davranma,

İşe geç gelme,

İşten erken ayrılma,

Hatayı gizleme,

Mesai saatlerinden çalma,

İş zamanı başka işlerle uğraşma,

İşletmeden aşırma, çalma,

Yanlış beyanda bulunarak işletmeden fazla para tahsil etme,

Şirket için yapılan alış verişlerde şirketin zarara uğratılması.

Tüm çalışanlar bu tarz konularda tam hassasiyet göstermelidir.