İnovasyon Koçluğu Hizmeti

MentalPress 30

İnovasyon Koçluğu Hizmeti

Hedef Kitle: İnovasyon ve yenilikçilik kavramlarını bir koç eşliğinde iş hayatı ile birleştirerek farkındalık ve beceri geliştirmek isteyen çalışanlar ve yöneticiler

Süre:

İnovasyon Eğitimi: Bir Gün ( 09: 00-16: 00)

Katılımcı Sayısı: 12 kişi

Koçluk Hizmeti: Bir kişi 24 saat (Hafta bir görüşme: 2 saat x 12 görüşme)

Katılımcı Sayısı: Bir kişi

Hizmetin Amacı:

Eğitim verdiğimiz şirketlerde yaptığımız araştırmalar sonucunda, “İnovasyon” eğitimi koçluk destekli yapıldığında çalışanların performansı üzerinde etkili olduğu görülmüştür.

·       Tüm becerilerde ve performans sonuçlarında olumlu gelişme olmuştur.

·       Problem dedektifliği sonuçlarında inovasyon fırsatları elde edilmiştir. Gerçekleştirilen inovasyonlar sonucunda gelir değerlerinin artışı koçluk sürecinde kazanılan inovasyon becerilerinin sonucudur.

·       İnovasyon becerilerinin en büyük etkisi, müşteri ilişkilerinin ve iç personel iletişiminin gelişiminde, karlılık sağlayan inovasyon sonuçlarında ortaya çıkmıştır.

Sonuçta, inovasyon becerilerine sahip çalışanlar şirkete karlılık ve verimlilik kazandırırken aynı zamanda şirketin performansının gelişimine de katkıda bulunurlar.

Hedefler: Bu hizmetin sonunda katılımcıların;

·       İnovasyonun ne anlama geldiğini,

·       Neden gerekli olduğunu,

·       Yaratıcı düşünme süreçlerini,

·       Yenilikçilik

Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Hizmet Yöntemi:

·       Bire-bir koçluk görüşmeleri,

Süreçte Neler Yapılacak?

·       Bir günlük “İnovasyon” eğitimine katılım sağlanır.

·       Eğitim sonrasında ilk olarak belirli ve önemli problem fırsatları tanımlanır.

·       Koçluk sürecinde problem fırsatları için inovasyon strateji ve taktikleri geliştirilir.

·       Koçluk sürecinde, inovasyon becerilerinin kullanımını pekiştirmek amacıyla haftalık ipuçları ve takip e-postaları gönderilir.

·       Sorunları çözmek ve destek almak amacıyla bire-bir koçluk görüşmeleri yapılır.

İnovasyon Becerileri Eğitimi

“İnovasyon” kavramının neden önemli olduğunu ve nasıl yapılacağına dair örneklerle destekleyerek katılımcılar ile paylaşmaktır.

Program akışı; bilgi vermenin yanında yöntem göstermeyi, uygulamaları oyun ve fikir fırtınası seansları ile desteklemeyi ve katılımcıların inovasyon sürecine dahil olmaları için ilham vermeyi amaçlamaktadır.

  • İnovasyon kavramı ve farklı inovasyon türlerinin özellikleri hakkında bilgi edinecek
  • İnovasyonun hayata geçirilmesi konusunda gerekli tekniklerini öğrenecek
  • İnovasyon için yenilikçi düşünme tekniklerini öğrenecek, kişisel inovasyon becerilerini geliştirmek için kendi iş planlarını çıkartabileceklerdir

Performans Ölçütleri

Eğitim başlangıcında yapılan “İnovasyon Becerileri” anketi, çalışanların inovasyon becerileri ile ilgili algısı ölçülerek, koçluk süreci sonucunda yapılan anket ile karşılaştırma yapılır. Bu ankette üzerinde durulan üç soru aşağıda sıralanmıştır:

·       İnovasyon eğitimi çalışanların inovasyon becerilerini geliştiriyor mu?

·       Kazanılan yeni beceriler çalışanların üretkenliğini arttırıyor mu?

 

Katılımcı Anketleri: Eğitimin öncesinde ve eğitimden üç ay sonra, katılımcıların inovasyon becerilerinin kullanımını ve bu becerilerin iş sonuçları üzerindeki etkisini belirlemek için bir anket doldurulur.

Fırsat İncelemeleri: Koçluk süresince, her katılımcı belirli bir problem için bir inovasyon süreci yönetir. Koçluk sonrasında inovasyon becerilerinin inovasyon sonucu üzerindeki etkisini belirlemek üzere bir takip anketi doldurulur.