İnovasyon İçin Sorular

MentalPress 30

Ne Yapabiliriz?

Konu: İnovasyon İçin Sorular

Mevcut olanlardan yararlanarak yenilerini bul­mayı kolaylaştıracak aşağıdaki listeyi önerir:

Uyarla

Bu ürün veya fikir başka hangi amaçlarla kullanılabilir'?

Yeniden Düzenle

Anlamını, malzemesini, rengini, kokusunu   veya şeklini değiştirirsem ne olur?

Büyüt

Yeni bir şeyler eklersem, daha uzun, daha kuvvetli, daha kalın veya daha yüksek yaparsam ne olur?

Küçült

Ayırırsam, içinden bir şeyleri çıkarırsam, daha hafif, da­ha kısa yaparsam ne olur?

Yerine Koy

Başka kim, başka nerede, başka ne zaman olabilir?

Yerine hangi malzeme veya yöntem konulabilir?

Yeniden Düzenle

Parçaları değiştirir, farklı biçimlere sokar, ters yüz eder, aşağıdan yukarıya veya sağdan sola değiştirirsem ne olur?

Birleştir

Parçaları, üniteleri, fikirleri grupları birleştirir veya karıştırırsam ne olur?

Yaratıcı sorulara başka hangi soruları ekleyebiliriz?