İletişimde Odaklar Empati

MentalPress 30

İletişimde Odaklar ve Empati

Hedef Kitle: İşi ve pozisyonu gereği çok farklı durumlarda diğer kişilerle empati becerisini geliştirerek etkin iletişim kurmak isteyen herkes.

Süre: 6 saat ( 09: 00-16: 00)

Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

Seminerin Amacı:

İşyerinde anlamaya ve anlaşmaya dayalı bir iletişim zeminine sahip olabilmek için, iletişimde anahtar rolü oynayan empati konusunda yetkin bir düzey kazandırmaktır.

Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli eğitim yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

Hedefler: Bu seminer sonunda katılımcılar;

·       İletişimde odakları ve empatiyi tanımlama,

·       Empatiden faydalanacak yerleri belirleme,

·       Empati için gereken becerileri geliştirme,

·       Empati için gerekli olan basamakları tanımlama,

Konularında becerilerinin geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Eğitim Yöntemi:

·       Tartışma ve değerlendirmeler,

·       “İletişimde Odaklar Profili” analizi,

·       Grup çalışmaları ve analizler,

·       Bireysel ve grup egzersizleri,

·       Oyunlar ve değerlendirmeler,

İçerik:

·       Empatinin Tanımı,

·       Odaklar;

·       Kendine Odaklı,

·       Başkalarına Odaklı,

·       Karşısındakine Odaklı,

·       Empati ve Sempati Arasındaki Farklar,

·       Empati İçin Uyum ve Ahenk,

·       Empatinin Özellikleri,

·       Empatinin Engelleri ve Aşma Yöntemleri,

·       Duygusal Banka Hesabı,

·       Empati ve Kişilik Tipolojileri,

·       Empatide Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar,

·       Empatiden Nerelerde Faydalanabiliriz?

·       Empatinin Adımları,

·       Empati Sürecini Yönetmek,