İletişimde Kesinlik Dili

MentalPress 30

İletişimde Kesinlik Dili

Hedef Kitle: İşi ve pozisyonu gereği çok farklı durumlarda diğer kişilerle kesinlik dili becerisini geliştirerek etkin iletişim kurmak isteyen herkes.

Süre: 6 saat ( 09: 00-16: 00)

Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

Seminerin Amacı:

İşyerinde anlamaya ve anlaşmaya dayalı bir iletişim zeminine sahip olabilmek için, iletişimde anahtar rolü oynayan kesinlik dili konusunda yetkin bir düzey kazandırmaktır.

Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli eğitim yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

Hedefler: Bu seminer sonunda katılımcılar;

·       Kesinlik dilinin anlamını tanımlayabilme,

·       Kesinlik dilinden faydalanacak yerleri belirleme,

·       Kesinlik dilini kullanabilmek için gereken becerileri geliştirme,

·       Kesinlik dili için gerekli olan soruları kullanabilme,

Konularında becerilerine geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Eğitim Yöntemi:

·       Tartışma ve değerlendirmeler,

·       “Kesinlik Dili Profil” analizi,

·       Grup çalışmaları ve analizler,

·       Bireysel ve grup egzersizleri,

·       Oyunlar ve değerlendirmeler,

İçerik:

·       Kesinlik dili nedir?

·       Dil;

·       Derin yapı,

·       Yüzey yapı,

·       Algılama filtreleri,

·       Silmeler,

·       Bozmalar,

·       Genellemeler,

·       Kesinlik dili kalıpları;

·       Basit silme,

·       Karşılaştırmalı silme,

·       Referans eksikliği,

·       Belirsiz fiil,

·       İsimleştirme,

·       Evrensel niceleyici,

·       Gereklilik,

·       Olasılık,

·       Sebep- sonuç,

·       Zihin okuma,

·       Alıntılar,

·       Onlar sendromu,