İkna Etmek

MentalPress 30

İkna Etmek

Hedef Kitle: İş yaşamında ve özel hayatında müzakereleri iyileştirmek isteyen, sadece şirketlerin per­formansını geliştirmek için değil, aynı zamanda insanları­mızın yaşamlarını olumlu yönde etkilemek için de bir fırsat arayan tüm yönetici veya yönetici adayları.

Süre: 6 saat ( 09: 00-16: 00)

Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

Seminerin Amacı:

İşyerinizde aynı gün içerisinde de­partmanınızın bütçesini artırmak için lobi faaliyetlerinde bulunabilir, müşterinize yeni bir ürünün faydalarını tanı­tabilir ya da satıcılardan birini siparişinizi hızlandırması için ikna edebilirsiniz. Bu durumların her birinde, istedi­ğiniz sonucu elde edebilmek için karşı tarafı ikna etmeniz gerekir. İkna etmek, aslında sanat ve bilimin bir karışımıdır.

Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

Hedefler: Bu seminer sonunda katılımcıların;

·       Dinleyenlerinin zihinlerini fethetme,

·       İnsanların görüşlerine tesir etme,

·       Mu­halifleri kendi taraflarına çekme,

·       Başkala­rını kendi bakış açılarına çekme,

·       Durumlarını veya fikir­lerini destekleme,

·       Ulaştıkları çözümleri gerçekleş­tirmeye ikna etme,

Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Eğitim Yöntemi:

·       İnteraktif bilgi paylaşımı,

·       İkna becerilerinizi ölçen testler,

·       Oyunlar ve değerlendirmeleri.

·       Video sunumu üzerine tartışmalar.

İçerik:

·       İkna etmeyi anlamak,

·       İkna etmede önemli faktörler,

·       Güvenilirliğinizi inşa etmek,

·       Dinleyicilerinizi anlamak,

·       Dinleyicilerinizin karar alma tarzını anlamak,

·       Dinleyicilerinizin zihnini kazanmak,