İhtiyacın Motivasyona Etkisi

MentalPress 30

İnsanlar, fizyolojik ve psikolojik dengelerini sürdürmek için ihtiyaçlarını tatmin etmek zorundadırlar.

Çalışanlar, çeşitli nedenlerden dolayı farklı ihtiyaçlara sahip olabilirler.

Bazı insanlar için kişisel ihtiyaçlar daha büyük önem taşırken, diğerleri için sosyal ihtiyaçlarının karşılanması daha önemlidir.

Motivasyon seviyesi, kişilerin sahip oldukları ihtiyaçların tatmin edilmesiyle orantılı olarak yükselir.

İhtiyacın Karşılanması

İhtiyaçları karşılanmış çalışanları, yaptıkları işin kalitesi ve miktarıyla ayırt etmek mümkündür; çünkü motivasyonu yüksek çalışanlar verimli olurlar.

Bir çalışanın ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığını, yüzünün ifadesi, beden dili, işine ve kurumuna olan tavırlarından anlayabilirsiniz.

Çalışanınızın motivasyonunun düşük olduğunu hissettiğinizde, hiç vakit kaybetmeden motivasyon yükseltme tekniklerine başvurmalısınız.

Aksi takdirde, onun olumsuz tavırları diğer çalışanları da olumsuz yönde etkileyecektir.

Kişisel İhtiyaç Çeşitleri

Kişisel ihtiyaçlar doğuştan ve sonradan edinilen ihtiyaçlar olarak ikiye ayrılabilir.

Doğuştan edinilen ihtiyaçlar, yaşanılan tecrübeden bağımsız olarak ortaya çıkar. Bunlara örnek olarak açlık ve susuzluğu verebiliriz.

Sonradan edinilen ihtiyaçlar tecrübeye bağlıdır. İş yerlerinde verilen kahve aralarını bu ihtiyaca örnek olarak verebiliriz.

Sonradan edinilen ihtiyaçlar, tecrübeye bağlı olduğu için kişiden kişiye farklılık gösterirler.

Tatmin İhtiyacı

Tatmin, motivasyonu sağlayan güçlü bir duygudur.

Çalışanlar bu duyguyu yaşamak için daha çok çaba sarf ederler.

Saygı İhtiyacı

Çalışanlar, hem başkalarının saygısını kazanmak, hem de kendilerine olan saygı ihtiyacını tatmin etmek için çalışırlar.

Çalışanlarınıza saygı duyduğunuzu hissettirirseniz onlar da size ve iş arkadaşlarına aynı şekilde davranmak için motive olurlar.

Övgü İhtiyacı

Yöneticilerinden övgü alan çalışanların motivasyonları yükselir.

Övgünün teşvik edici olabilmesi için, gerçekçi, içten ve konuyla ilgili olması gereklidir.

Övgüyü gereksiz ve abartılı kullanmak sakıncalı olabilir.

Böyle bir durumda çalışan söylediklerinize değer vermemeye, hatta ciddiye almamaya başlayabilir.

Öngörülebilirlik İhtiyacı

Kişiler, ilişki içerisinde oldukları insanların davranışlarını öngörebilmek isterler.

Özellikle, değişimden rahatsız olan çalışanlar, iş ortamlarındaki değişiklikler ile ilgili çok daha hassastırlar.

Gelişim İhtiyacı

Her çalışan, işinde gelişme olanakları arar.

Özellikle işlerinde hırslı kişiler, edindikleri tecrübe ile gelişmek için ilgi çekici görevler almak isterler.

Çalışanlarınıza ilgilerini çekecek görevler vererek, onların gelişimleri için gerekli imkan ve eğitimleri sağlayarak, onların gelişim ve başarı ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz.

Değer İhtiyacı

Kişinin yaptığı işlere yönetici ve iş arkadaşları tarafından değer verilmesi, kişinin motivasyonu İçin çok önemlidir.

Değer verilen kişilerin kendilerine olan güvenleri artar. Bu, onların daha üretken olmalarını sağlar.

Güvenlik İhtiyacı

Çalışanlar için güvenlik çok önemli bir ihtiyaçtır.

İşlerinde kendilerini güvende hissederlerse, çalışanlar ellerinden gelenin en iyisini yapma konusunda motive olurlar.

Ücret İhtiyacı

İnsanların çalışmalarının en temel nedeni aldıkları ücrettir.

Tercih edilen ücret yapısı, kişiden kişiye farklılık gösterebilir.

Bazı çalışanlar sabit ve düzenli geliri tercih ederken, diğerleri yaptıkları işle orantılı olarak değişken geliri tercih edebilirler.

Sosyal İmkanlar

Sigorta, emeklilik ve diğer sosyal imkan ihtiyacı herkes için farklı olabilir.

Çalışanların motivasyon seviyesi, sunulan imkanlara ve bu imkanların çalışan için önemine bağlı olarak değişir.