Hazırlık Aşaması

MentalPress 30

Ne Yapabiliriz?

Konu: Hazırlık Aşaması

Yaratıcı fikirler boşlukta oluşmaz. Üzerinde çalıştığınız ko­nunun, sizi ilgilendirmese bile değişik boyutlarıyla ilgili bilgiler toplayın. Çünkü hangi bilgilerin ne tür ilişkilere yol açacağını önceden bilemezsiniz.

Bilim, sanat veya iş dünyasındaki yaratıcı kişileri incelediğimizde, bireysel yeteneklerinin yanında birtakım ortak yöntem ve davranış biçimleri sergilediklerini görürüz. Kalıtım, eğitim ve çevre koşullarından, büyük ölçüde bağımsız ve kulla­nımı oldukça kolay olan bu yöntem ve yaklaşımları aşağı­daki başlıklar altında toplayabiliriz:

  1. Farklı Olmayı Göze Alabilmek
  2. Yargılamayı Geciktirebilmek
  3. Esnek Düşünebilmek
  4. Çabuk Düşünebilmek
  5. Kavram Oluşturabilmek
  6. Kavramları İlişkilendirebilmek
  7. Hayal Gücü
  8. Konuya Odaklanabilmek

Yukarıdaki başlıkları kendiniz için düşünün. İyileşmesini düşündüğünüz başlılar hakkında neler yapabilirsiniz?