Hayat Çarkı

MentalPress 30

Hayat Çarkı Alıştırması

Aşağıdakii 8 bölüm hayat çarkınızı temsil eder.

Hayat Çarkınızın merkezini  “ 0 “ ve en dış noktasını “ 10 “ kabul ederek, hayatınızdaki alanları o alana verdiğiniz derece boyunca bir çember çizerek derecelendirin. Çemberin oluşan bu yeni çevresi sizin hayat çarkınızı temsil eder. Bu gerçek bir tekerlek olsaydı gezintiniz ne kadar sarsıntılı olurdu? Şimdi tatmin düzeyinizi artırmak istediğiniz alanlara bakalım ve bununla ilgili neler yapabileceğiniz düşünmeye başlayalım.