Güven Yaratmak

MentalPress 30

Güven yaratarak satış için uygun ortam oluşturmak

Müşterinin sizi bir problemini çözmek için aradığı durumlarda, aklı fikri sizin o problemi nasıl çözeceğinizdedir. Müşterinin iletişim tarzına uyumlu, olumlu tavra sahip bir temsilci, problemi çözdüğünde ya da çözmeye çalıştığında, yani müşterinin sorununu sahiplendiğinde, müşteride bireysel bir güven duygusu uyandırır.

"Problemi çözdüğünde ya da çözmeye çalıştığında yani müşterinin sorununu sahiplendiğinde" kısmı bir Türk olarak bizim için çok önemlidir. Biz sorunumuzu çözemese de sahiplenen ve canla başla bize yardımcı olmaya çalışan temsilcilere "gidiş yolundan" yüksek not veririz.

Biz, hazırlığımızı iyi yapmış bilgili bir satıcı olarak, problemi çözerek, verdiğimiz sözleri tutarak ve hatta beklentilerini  aşarak müşteriyi rahatlatabilirsek, satışa geçmek için uygun ortamı da yaratmış oluruz.