Farklı Toplantılar

MentalPress 30

Eğitim Toplantıları:

Bu tür toplantıların odak noktası yeni beceriler, ürün bilgisi ve yeni uygulamalar olur.

Hedef, katılımcıların toplantıdan yeni beceri ya da iş bilgisini kullanmaya istekli ve yeterli bir durumda ayrılmasıdır.

Takım ya da Komite Toplantıları:

Bu tür toplantıların odak noktası, proje ya da grup çalışmasıdır.

Hedef, katılımcıların sorunları çözmesi, kendilerini organize etmeleri ve bilgiyi paylaşmalarıdır.

Departman Toplantıları:

Bu tür toplantıların odak noktası, işlemler, süreçler ve bilgidir.

Hedef, katılımcılara işle ilgili sorunları çözmek ve bilgilerini paylaşmaları için fırsat vermek ve katılımcıların departmanla bağlarını güçlendirmektir.

Satış Toplantıları:

Bu tür toplantıların odak noktası, satış motivasyonu ve ürün bilgisidir.

Hedef, satışları artırmaktır.

Kriz Toplantıları

Bu tür toplantıların odak noktası, takım ya da departmanın aniden beliren zorunlu bir ihtiyacıdır.

Hedef, sorunun çözümüdür.

Yönetim Toplantıları:

Bu tür toplantıların odak noktası, takım ya da komite toplantılarıyla benzerlik gösterir. Farkı, daha üst düzeye odaklanmış olmasıdır. Planlama, strateji, şirketin gelecekte alacağı yon ve kârlılık konuları tartışılır.

Hedef, tüm şirketin başarısını etkileyecek olan kararların alınmasıdır.

Teke Tek Toplantılar:

İki kişi arasındaki özel toplantılardır. Gizlilik gerektiren durumlarda; etkinliğin artırılması ve uygulama kolaylığı oluşturmak için yapılır.

Hedef, sorunları çözmek, bilgi paylaşmaktır.

Yemekli Toplantılar:

Bu tür toplantıların odak noktası, zamandan tasarruf ya da fikir alışverişi için arkadaşça bir ortam yaratmaktır. Bu toplantıları da diğerleri gibi Önceden tasarlamak gerekir.

Hedef, bilgi paylaşmak, problem çözmek ya da yakınlaşma sağlamaktır.

Özel Toplantılar:

Kimi zaman acilen toplanmak gerekir. Önceden gündem gönderilemez ve hızlı bir biçimde toplanmak gerektiğinden şimdiye dek Önermiş olduğumuz hazırlıklar da yapılamaz. Özel toplantılar yapmanız gerekiyorsa aşağıdaki önerileri dikkate alın:

•  Toplantının hemen başında amaç ve süre konusunda bilgi verin.

•  En çok bir-iki maddelik bir gündem belirleyin.

•  Kısa sürecek bir toplantı olacağı için zamanında başlayın.

•  Gündeme bağlı kalmak, anlaşmazlıkları gidermek ve çözümlere yoğunlaşmak son derece önemli olacaktır; bu farkındalıkla hareket edin.

•  Bitirme zamanına harfiyen uyun ki bir sonraki Özel toplantılar için şansınız olsun.

•  Toplantı bitiminde kısa bir özet yapın. Bununla birlikte, eyleme dökülmesi gereken maddeler ya da alınmış kararlar varsa, 24 saat İçinde toplantı özeti halinde katılımcılara ulaştırın.