Etkin Gündem Belirlemek

MentalPress 30

Toplantının ruhunu, gündemi belirler. İşleyen, yapıldığında sonuç veren ve aksiyon planı ortaya çıkarmaya katkıda bulunan bir gündem için üzerinde durulması gereken konular şunlardır:

•  Toplantının hedefi tanımlanmalı,

•   Başlangıç ve bitiş zamanı, tarih ve yer net bir biçimde belirlenmeli,

•   Toplantı çok sayıda konuyu kapsayacaksa, bunlar sırasıyla yazılmalı,

•   Her bir konu için öngörülen süre belirlenmeli,

•   Katılımcılardan bir hazırlık yapmaları bekleniyorsa, nasıl bir hazırlık olacağı konusunda bilgi verilmeli,

•   Gündem mümkün olduğunca kısa ve canlı olmalı,

•   Toplantı duyurusu en az bir hafta önceden yapılmalıdır.