Etkin Ekip Üyesi Olmak

MentalPress 30

Takım Üyesinde Olması Gereken Alışkanlıklar;

1.Bilgi ve deneyimini paylaşır.
2.Başkalarının bilgisine saygı gösterir.
3.Anlamaya çalışır.
4.Sıkı sorular sorar.
5.Takım oyununa katılır.
6.Takıma bağlılığını kanıtlar.
7.Gelişime sürekli açık olur.
 
1.Bilgi ve deneyimini paylaşır;

Takım çalışmasında problem çözme ve karar alma konuları için bilgi ve deneyim paylaşımı esastır.

2.Başkalarının bilgisine saygı gösterir;

Takım üyelerinin her birinin fikir, hareket, çıktı ve geri bildirimleri takım için katkı yaratabilir. Bu nedenle onların bilgisine gösterilecek saygı, takımın motivasyonunu yüksek tutmayı da sağlayacaktır.

3.Anlamaya çalışır;

Problem çözme ve karar almanın anahtarı, hızlı düşünmek değil, iyi anlamaktır. Etkin bir takım üyesi, anlamadığı hususların açıklığa kavuşturulmasını ister.

4.Sıkı sorular sorar;

Soru sormak, çelişki yaratmak anlamına gelmez.

Bu fikrini hangi veriyle destekleyebiliriz?

Bu konuda pilot bir uygulama yapabilir miyiz?

Müşteri, takım üyeleri veya bütçemiz üzerinde bu konunun olumlu etkisi ne olacaktır?

Ne gibi olumsuz etkileri olabilir?

5.Takım oyununa katılır;

Takımın bir üyesi olmak için gayret edin.

6.Takıma bağlılığını kanıtlar;

Bir takım üyesi asla, ‘’Bu benim İşim değil." ya da "Bana kim yardım edebilir?" demez. Tam aksine, "Kime yardımcı olabilirim?" sorusunu sorar.

7.Gelişime sürekli açık olur.

Bir takım üyesi, becerilerini ve bilgisini geliştirmek için sürekli fırsat arar.