Etkin Ekip Olabilmek

MentalPress 30

Hedef;

Ekibin var oluş nedeni ve amaçları ekip üyeleri için yeterince açık değilse, ekip etkin olarak birlikte çalışamaz. 

Lider, tüm ekip üyelerinin, hedeflerinin ne olduğu ve işletmenin bütünü içindeki yeri hakkında net ve açık bir anlayışa sahip olmasını sağlamalıdır.

Ortak Değerler;

Tüm çalışanların sorgulamadan, doğruluğunu tartışmadan benimsemesi gereken, çalışanların tutum ve davranışlarını

belirleyen temel kurallardır.

Değerler, işlerin nasıl yapılacağı konusunda açık ve istikrarlı bir biçimde yol gösterir.

Kurum değerlerine inançları konusunda ekibi ikna etmek ve bu değerlerin ekip tarafından benimsenmesini sağlamak, ekip liderinin öncelikli görevidir.

Ekip lideri, yol gösterici değerlerin odak noktasıdır. Ekibin, inandığı ve özdeşleştiği bir lidere sahip olması, ekip üyelerini aynı doğrultuda yönlendirir ve birleştirir.

Belirgin Roller;

Ekip lideri, rollerin ve sorumlulukların tüm üyeler için net ve belirgin olmasını sağlar.

Aksi takdirde üyeler sorumluluklarını yerine getirmeyebilir ya da görevleri konusunda çelişki yaşarlar.