Etkili Yöneticinin 5 Temel İlkesi

MentalPress 30

Etkili Yöneticinin Beş Temel İlkesi

Hedef Kitle: İyi bir takım lideri olmanın gereklerini yerine getirerek takımın gelişimine maksimum katkıda bulunmayı ve iyi bir takımın lideri olmanın avantajlarından yararlanmayı isteyen her yönetici ve yönetici adayı.

Süre: 6 saat ( 09: 00-16: 00)

Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

Seminerin Amacı:

Bir yöneticinin ya da herhangi bir liderin karşılaştığı en büyük meydan okuma, "işimizin" günlük karmaşıklığı ve ayrıntıları arasına kısılıp kalmaktan kaçınabilmektir. Bunun ötesine geçebilmek için, beş davranış biçimini kucaklamayı öğren­memiz gerekir.

Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

Hedefler: Bu seminer sonunda katılımcıların;

·       Sonuçlara ulaşma ilkesi,

·       Hesap sorma ilkesi,

·       Açıklık ilkesi,

·       Fikir ayrılıklarını destekleme ilkesi,

·       Güven verme ilkesi,

Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Eğitim Yöntemi:

·       İnteraktif bilgi paylaşımı,

·       Etkili yöneticinin beş temeli ilkesi ölçen testler,

·       Oyunlar ve değerlendirmeleri.

·       Video sunumu üzerine tartışmalar.

İçerik:

·       Yöneticiler neden başarılı olurlar?

·       Konum yerine sonuçları tercih ederler.

·       Popüler olmak yerine hesap sormayı tercih ederler.

·       Kesinlik yerine açıklığı tercih ederler.

·       Uyum yerine fikir çatışmasını tercih ederler.

·       Yara alma korkusu yerine güveni tercih ederler.

·       Yöneticiler neden başarısız olurlar?

·       Sonuçlar yerine konumu tercih ederler.

·       Hesap  sormak yerine popüler olmayı tercih ederler.

·       Açıklık yerine kesinliği tercih ederler.

·       Fikir çatışması yerine uyumu tercih ederler.

·       Güven yerine yara almamayı tercih ederler.