Etkileşimi Sağlamak

MentalPress 30

Karşılıklı bağımlılığın özendirildiği bir ortamda bireyler ortak hedefleri paylaşırlar.

Hedefe ulaşmak için her üye birbirine destek verir ve ekip üyeleri arasındaki etkileşim artar.

Herkesin elde ettiği ödül birlikte artmıyor, birinin başarısı diğerinin başarısına ket vuruyorsa, bireyler birbirlerinin hedeflerine ulaşmasını engeller ve etkileşim azalır.

Etkileşim Araştırması

Ekip üyeleri arasındaki etkileşim konusunda yapılan araştırmalardan birinde, iki öğrenci grubundan beş hafta boyunca bir konuyu tartışarak sonuç raporu hazırlamaları istendi. Birinci gruba, herkesin tek tek gözlemleneceği ve tartışma içindeki performansına göre puan verileceği söylendi.

İkinci gruba ise, kişilerin gruba katkıları ve elde edecekleri sonucun diğer gruplarınkine kıyasla değerlendirileceği bildirildi,

Hangi grubun çalışmasının ve sonuç raporlarının daha kaliteli olduğunu düşünüyorsunuz?

Birinci grupta herkes, diğerlerinden geri kalmamak için konuşmaya çalıştı ancak içeriğin kalitesi ve fikir çeşitliliği azdı. Bireysel başarıya odaklanıldığı için sonuç raporları önemsenmedi ve tamamlanamadı.

İkinci gruptakilerin ise birbirlerini daha fazla ve daha dikkatle dinledikleri, daha uyumlu ilişkiler kurdukları ve daha az iletişim sorunu yaşadıkları görüldü. Daha özgün ve çeşitli fikirler geliştirildi. Toplu halde değerlendirme yapıldığı için kimse öteki kadar ya da ondan fazla konuşmak için çaba göstermedi; "kimin" konuştuğuna değil, "ne" söylendiğine dikkat edildi. Sonuç raporları daha kaliteliydi.

Çalışanları bir araya toplayıp "sız bir ekipsiniz" der, ancak bireysel performanslarına göre ödüllendirmeye devam edersek, herkesin bireysel başarı elde etmek, bunu yaparken de diğerlerini "geçmek" için çalışması kaçınılmazdır.

Böyle bir grubun etkin ekip çalışması gerçekleştirmesini beklemek hayalcilik olur.

Ödüllendirme stratejisinde çalışanların ekibe katkılarını ve ortak başarıyı göz önüne alırsak bireylerin daha az iletişim sorunu yaşadıklarını, daha özgün fikirler geliştirdiklerini, ortak hedefe varma yolunda daha katılımcı davrandıklarını görürüz.

Böyle bir ekip işbirliği yapar ve başarıya ulaşır.