Esneklik ve Katılık

MentalPress 30

Esneklik

Farklı fikirlere açık olmak, farklı durumlara uyabilmek, farklı çözümler arayabilmektir. Bu özelliğe sahip olanlar, yeni fikirleri tehdit değil, gelişme fırsatı olarak görürler.

Katılık

Esnekliğin tam karşıtı kişilik özelliği, katılıktır. Bu özelliğe sahip olanlar, yeni fikirlere kapalıdır. Genellikle olmuş olana takılır ve keşke’den öteye geçemezler. Ekip çalışması içinde bu özellik, işleri ancak kendi bildiği şekilde yapmak ve yolunda gitmeyen işler için başkalarını suçlamak olarak kendini gösterir. Bu tutum, doğal olarak, ilişki çatışmasına yol açar.