Endişeyle Başa Çıkmak

MentalPress 30

Endişeyle Başa Çıkmak

Hedef Kitle: İş ve özel yaşamlarında endişe ve kaygıyı tanımlamak ve başa çıkmak isteyen herkes, Süre: 6 saat ( 09: 00-16: 00)

Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

Seminerin Amacı:

"Kişilikli (veya kişiliksiz) adamın birisidir..."

"Bana hiç değer vermiyorsun..."

"Kendimi ispat etmeliyim..."

"Kişiliklerimiz çatışma İçinde..."

"Bu çocuk adam olur..."

"Beni adam yerine koymuyorlar..."

"Kişiliğimle oynamaya hakkın yok..."

Yukarıdaki ifadeler ve daha niceleri yaşamımızı, kıska­cında sürdürdüğümüz kaygıya açılan pencerelerdir; kaygı dilinin içine ne denli gömülmüş olduğumuzun örnekleridir.

Kaygıyla başa çıkma yöntemlerinin anlatıldığı bu seminerimizde bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

Hedefler: Bu seminer sonunda katılımcıların;

·       İnisiyatif kullanmak, etkici olmak, bilgi toplamak, yaratıcılık, kurumsal haberdarlık, kalite ve düzene özen göstermeyi,

·       Sonuçlara odaklanma güdüsünün kaynağı,

·       Sonuç odaklılık güdüsü yüksek ve düşük insanların özelliklerini, düşüncelerini ve davranışları,

·       Sonuç odaklılık güdüsü yüksek çalışanların engeller ve olumsuzluklar karşısındaki tavrı,

·       Yüksek sonuç odaklılık güdüsü için gerekli olan olumlu düşünceyi,

·       Olumlu düşünce yapısına sahip olma yolları,

·       Kontrol odağı,

·       Kontrol odağı içte ve dışta insanların özellikleri,

Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Eğitim Yöntemi:

·       İnteraktif bilgi paylaşımı,

·       Sonuç odaklılığı ölçen testler,

·       Oyunlar ve değerlendirmeleri.

·       Video sunumu üzerine tartışmalar.

İçerik:

·       Korku ve Kaygı nasıl ayırt edilir?

·       Kimlik nedir?

·       Sınanma duygusu nedir ve bizde ne gibi sorunlar oluşturur?

·       Kaygı ve türevleri,

·       Düşüncelerin yönetimi,

·       Endişe ve kaygı dili nedir?

·       Kaygı dilini yerine nasıl bir dil koyabiliriz?

·       Zihinsel canlandırma yöntemleri ile kaygıyla nasıl başa çıkarız.

·       Nefes ve gevşeme egzersizlerini kaygıyla başa çıkmadaki yeri,