Empati

MentalPress 30

Empati: Başkalarının hislerini, ihtiyaçlarını ve endişelerini anlamak .

 • Başkalarını Anlamak,
 • Başkalarını Geliştirmek,
 • Hizmete Yönelik Olmak,
 • Çeşitlilikten Yararlanmak,
 • Politik Bilinç,

Başkalarını Anlamak: Başkalarının hislerini ve bakış açlarını sezmek ve sorunlarıyla etkin biçimde ilgilenmek,

Bu yeterliliğe sahip olan insanlar:

 • Duygusal ip uçlarına karşı dikkatli ve iyi dinleyicidirler.
 • Duyarlılık gösterir ve başkalarının bakış açılarını anlarlar.
 • Başka insanların gereksinim ve hislerini anlayarak onlara yardımcı olurlar.

Başkalarını Geliştirmek: Başkalarının gelişim ihtiyaçlarını sezmek ve yeteneklerini pekiştirmek,

Bu yeterliliğe sahip olan insanlar:

 • İnsanların güçlü yönlerini ve başarılarını onaylayıp ödüllendirirler.
 • Yararlı geribildirimler sunar ve insanların gelişme ihtiyacını saptarlar.
 • Akıl hocalığı yapar, programlı eğitim verir, kişinin becerilerini sınayan ve besleyen görevler önerirler.

Hizmete Yönelik Olmak: Müşterilerin ihtiyaçlarım önceden görmek, kabul etmek ve karşılamak,

Bu yeterliliğe sahip olan insanlar:

 • Müşterilerin gereksinimlerini anlayıp bunları sundukları hizmet yada ürünlerle eşleştirirler.
 • Müşterilerin tatmin ve sadakatini artıracak yollar ararlar.
 • Uygun olan yardımı memnuniyetle sunarlar.
 • Güvenilir bir danışman gibi davranarak müşterinin bakış açısını hemen yakalarlar.

Çeşitlilikten Yararlanmak: Farklı türlerden insanlar aracılığıyla fırsatları kullanmak,

Bu yeterliliğe sahip olan insanlar:

 • Farklı alt yapıları olan insanlara saygı duyar ve onlarla iyi ilişkiler kurarlar.
 • Farklı dünya görüşlerine anlayış gösterirler ve grup farklılıklarına karşı duyarlıdırlar.
 • Çeşitliliği bir fırsat olarak görür, farklı insanların gelişim gösterebileceği bir ortam yaratırlar.
 • Önyargıya ve hoş görüsüzlüğe meydan okurlar.

Politik Bilinç: Bir grubun duygusal akımlarını ve güç ilişkilerini okumak,

Bu yeterliliğe sahip olan insanlar:

 • Anahtar nitelikli güç ilişkilerini doğru anlarlar.
 • Hayati önem taşıyan sosyal ağları keşfederler.
 • Alıcıların, müşterilerin ya da rakiplerin görüş ve eylemlerini şekillendiren güçleri kavrarlar.
 • Örgüt içi ve dışındaki gerçekleri doğru algılarlar.