Eleştirel Durum Analizi: Şebekeleşmiş Kültür

MentalPress 30

Kuruluşun başarı, başarısızlık, yenilik ve değişim gibi öğelere karşı takındığı tavırlara bakarak, onun kurumsal kimliği hakkında pek çok şey söyleyebiliriz. Geniş kapsamlı veya zor kararlarda da alınan şekil, aynı derecede belirleyici bir özelliktir. Bu yüzden, üzerinde durduğunuz bölüm çerçe­vesinde aşağıdaki senaryoları okuyun ve bu durumlara sizin kuruluşunuzdaki çalışanların nasıl tepkiler verebilecekleri üzerinde durun. Seçimleriniz sizi düşündürebilir. Ama yine de kendi kurumsal kültürünüze en yakın olanı seçmelisiniz.

Senaryo 1

Birisi, iş ile ilgili bir konuda yardım rica ediyor.

Olumlu tepki
 

 

Olumsuz tepki

 

 

"Evet" yanıtı geliyor. (Bu yardımın bir gün geri dönüşümü olup olmayacağının hesabı yapılmaksızın...)
 

Yanıt yine "evet", ama bu yanıtın ve­rilmesi, ricanın kimden geldiğine bağlı.

 

Senaryo 2

Yüksek performans göstermiş olan biri, bir ödül alıyor.

Olumlu tepki
 

 

Olumsuz tepki

 

Bunu izleyen haftalarda diğer çalı­şanların içi, o elemanın arkadaş grubunda yer alana dek rahat etmiyor.

 

Biri, ödülün yeterince hak edilmedi­ğine dair bir söylenti çıkarıyor ve bu söylentinin de diğerleri tarafından ardı arkası kesilmiyor.

 

Senaryo 3

Yeni bir CEO, firma dışından göreve getiriliyor.

 

Olumlu tepki
 

 

Olumsuz tepki

 

Çalışanlar onu tanımak için hemen sıraya giriyorlar.

 

 

Çalışanlar “bekleyelim, görelim” yaklaşımı içerisine giriyorlar.

Senaryo 4

Kurumsal prensibi geliştirmek amacıyla bir görev gücü oluşturuluyor.

Olumlu tepki
 

 

 

 

Olumsuz tepki

 

Çalışanlar, yeni bir uğraş içine atılma  hevesiyle, kuruluşun değerlerini de yaygınlaştırmak için bu görev gücüne katılıyorlar. Eğer kendileri kurulan komiteye seçilemezlerse, buna değer insanların seçilmesi için gayret gösteriyorlar.

 

Görev gücü için “doğru” insanların; yani işlerin yürütülmesi adına izlenen mevcut yolu halihazırda onaylayan kişilerin sağlanması için entrikalar çevriliyor.

 

Senaryo 5

Firmanın, boyutlarını küçültmesi gerekiyor.

Olumlu tepki
 

 

 

Kıdemli yöneticiler, firmanın bunu doğru bir biçimde yaptığından emin olmak için emirlerindeki çalışanlarla konuşuyorlar.

Olumsuz tepki

 

Çalışanlar arasında, kimin gidip kimin kalacağı hakkında söylentiler yayılıyor.

 

Senaryo 6

Çok büyük bir yanlışlık yapıldı.

Olumlu tepki
 

 

 

Olumsuz tepki

 

Yöneticiler, iş arkadaşları ile bu hatadan kurumsal anlamda en büyük dersin alınması için en hızlı ve etkili nasıl tepki verilebileceğinin yolları hakkında konuşuyorlar.

 

İş arkadaşları anlaşıp, suçu başka bir yöne çekmek için birlik oluyorlar.

 

Senaryo 7

Bir elemanın oldukça parlak bir fikri var.

Olumlu tepki
 

 

 

Olumsuz tepki

 

Çalışanlar bu fikri kurum içine olabildiğince hızlı ve resmi olmayan bir biçimde yayıyorlar; bunu tartışmak üzere işten sonra bir yerde "hem de bir iki tek atarız" bahanesiyle organizasyonlar düzenliyorlar.

 

Çalışanlar bu fikri, "burada yaratılmadı" sendromundan ötürü küçümsüyorlar.

 

Senaryo 8

Bir iş arkadaşı ile iş dışında buluşma fırsatı doğdu.

Olumlu tepki
 

 

 

Olumsuz tepki

 

Kişiler, karşılarına çıkan bu fırsatı birbirleriyle sohbet etmek ve birbirlerini daha iyi tanımak adına değerlendiriyorlar.

 

 

Kişiler, bilgi bağlamında birbirlerinin ağzından olabildiğince çok laf almaya ve kendi adlarına da olabildiğince ketum davranmaya çalışıyorlar.

 

Senaryo 9

Kuruluşa uzun süre hizmet etmiş olan bir eleman, vasat performansından ötürü işten çıkarılmak durumunda.

Olumlu tepki
 

 

 

Olumsuz tepki

 

Yönetim, bu ayrılığı olabildiğince insancıl bir biçimde gerçekleştirmeye gayret ediyor ve elemana çok iyi tazminatlar sunuluyor.

 

Elemana, yine kurum içinde daha basit bir görev bulunuyor.

Senaryo 10

Piyasaya yeni bir rakip kuruluş giriyor.

Olumlu tepki
 

 

 

Olumsuz tepki

 

İş arkadaşları rakip kuruluş için bu girişi pahalı ve zor bir hale getirebilmenin yollarım bulmak amacıyla beraber çalışıyorlar.

 

 

Çalışanlar birbirlerini bu rakip kuruluşun herhangi bir tehlike ya da tehdit unsuru oluşturmadığı konusunda ikna ediyorlar.