Eleştirel Durum Analizi: Kar Amacı Güden

MentalPress 30

Kuruluşun başarı, başarısızlık, yenilik ve değişim gibi öğelere karşı takındığı tavırlara bakarak, onun kurumsal kimliği hakkında pek çok şey söyleyebiliriz. Geniş kapsamlı veya zor kararlarda da alınan şekil, aynı derecede belirleyici bir özelliktir. Bu yüzden, üzerinde durduğunuz bölüm çerçe­vesinde aşağıdaki senaryoları okuyun ve bu durumlara sizin kuruluşunuzdaki çalışanların nasıl tepkiler verebilecekleri üzerinde durun. Seçimleriniz sizi düşündürebilir. Ama yine de kendi kurumsal kültürünüze en yakın olanı seçmelisiniz.

Senaryo 1

Birisi, iş ile ilgili bir konuda yardım rica ediyor.

Olumlu tepki
 

Olumsuz tepki

 

 

Verilen tipik tepki, bunun iş için ne kadar yararlı olacağını düşünmektir.

 

Verilen tipik tepki, kendisinden ricada bulunulan kişinin "acaba bunun altında ucu bana dokunan ne var?" sorusunu sorması.

Senaryo 2

Yüksek performans göstermiş olan biri, bir ödül alıyor.

Olumlu tepki
 

Olumsuz tepki

 

Herkes kendi performansını yükseltmek içi çabalıyor.

 

Çalışanlar o elemanla aynı hedefe ulaşmak için her yolu mubah sayıyorlar.

 

Senaryo 3

Yeni bir CEO, firma dışından göreve getiriliyor.

Olumlu tepki
 

Olumsuz tepki

 

Çalışanlar onun önceki işinde başarılı olup olmadığım soruyorlar.

 

Çalışanlar "bu kişi kimdir, bana zararı dokunabilir mi acaba?" diye soruyorlar.

 

Senaryo 4

Kurumsal prensibi geliştirmek amacıyla bir görev gücü oluşturuluyor.

Olumlu tepki
 

 

Olumsuz tepki

 

Çalışanlar, görev gücü hedeflere ve amaçlara açıklık kazandıracağı için destekleyici bir tutum sergiliyorlar.

 

Çoğunluk bunu, primlerini kazanmalarına giden yolda dikkat dağıtıcı bir unsur olarak algılıyor.

 

Senaryo 5

Firmanın, boyutlarını küçültmesi gerekiyor.

Olumlu tepki
 

Olumsuz tepki

 

Çalışanlar bu eylemin, kuruluşun kapasitesini artıracağına inanıyorlar.

 

Çalışanlar bu durumdan faydalanıp, ücret artışı açısından bir çıkar sağlayabilirim ümidiyle diğer rakip firmalarda iş aramaya başlıyorlar.

 

Senaryo 6

Çok büyük bir yanlışlık yapıldı.

Olumlu tepki
 

 

Olumsuz tepki

 

Yanlışı kimin yaptığı bulunmaya çalışılıyor, hata tamir ediliyor ve son hızla tekrar yola devam ediliyor.

 

Bundan rakip bir firmanın sorumlu olduğu izlenimi verilmeye çalışılıyor.

 

Senaryo 7

Bir elemanın oldukça parlak bir fikri var.

Olumlu tepki
 

Olumsuz tepki

 

İnsanlar bunu hemen kendi iş gündemlerine dahil ediyorlar.

 

Çalışanlar fikri çalıp, kendilerininmiş gibi göstermeye çalışıyorlar.

Senaryo 8

Bir iş arkadaşı ile iş dışında buluşma fırsatı doğdu.

Olumlu tepki
 

 

Olumsuz tepki

 

İş hakkında konuşuluyor, konuşu­lanlar bittiği zaman sohbet de biti­yor. Konuşacak başka şey kalmıyor.

 

Yapılan sohbet, işte kimin daha başarılı olduğuna dair bir üstünlük sağlama yarışına dönüşüyor.

Senaryo 9

Kuruluşa uzun süre hizmet etmiş olan bir eleman, vasat performansından ötürü işten çıkarılmak durumunda.

Olumlu tepki
 

 

Olumsuz tepki

 

Ayrılık, çabuk ve etkin bir şekilde gerçekleştiriliyor. Boşalan yer ise yetenekli bir elemanın terfi ettiğinde geleceği mevki olarak ayrılıyor.

 

Kişi herkesin önünde ve çoğu zaman da aşağılanarak kovuluyor.

Senaryo 10

Piyasaya yeni bir rakip kuruluş giriyor.

Olumlu tepki
 

Olumsuz tepki

 

Kaynaklar derhal bu yeni rakibi yok etmek üzere seferber ediliyor.

 

Çalışanlar, ucu kendi birimlerinin performansına dokununcaya dek durumu görmezden geliyor.