Ekiplerin 5 Temel Özelliği

MentalPress 30

Etkili Ekiplerin Beş Temel Özelliği

Hedef Kitle: İyi bir takım üyesi olmanın gereklerini yerine getirerek takımın gelişimine maksimum katkıda bulunmayı ve iyi bir takımın üyesi olmanın avantajlarından yararlanmayı isteyen herkes.

Süre: 6 saat ( 09: 00-16: 00)

Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

Seminerin Amacı:

Birbirine bağlı insanlardan meydana gelen bir ekip oluşturmak zordur, ama karmaşık değildir. Aslında is­ter çok uluslu bir şirketin yönetici kadrosunun, isterse büyük bir kuruluşun küçük bir bölümünün başında olun, ya da isterse geliştirilmeye ihtiyaç duyan bir eki­bin sıradan bir üyesi olun, önemli olan meseleyi basit­leştirmektir. Bu program, ekibinizi iyileştirmek amacıyla kullanacağınız açık, özlü ve uygulanabilir bir kullanım kılavuzu sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

Hedefler: Bu seminer sonunda katılımcıların;

·       Ekip üyelerinin birbirlerine güvenmesini sağlama.

·       Fikirler etrafında sansürsüz çatışmaya girme.

·       Kararlara ve eylem planlarına bağlı kalma.

·       Bu planları yaşama geçirme konusunda birbirlerin­den hesap sorma.

·       Ortak sonuçlara ulaşma meselesine odaklanma.

Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Eğitim Yöntemi:

·       İnteraktif bilgi paylaşımı,

·       Ekibinizdeki beş temeli ölçen testler,

·       Oyunlar ve değerlendirmeleri.

·       Video sunumu üzerine tartışmalar.

İçerik:

·       Birbirine bağlı ekiplerin özellikleri;

·       Birbirlerine güvenirler,

·       Güvenden yoksun ekipler,

·       Güvenli ekip üyelerin özellikleri,

·       Güveni tesis etme önerileri,

·       Fikir çatışması girerler,

·       Çatışmaktan korkan ekipler,

·       Çatışmaya giren ekiplerin özellikleri,

·       Fikir çatışmasını tesis etme önerileri,

·       Kararlara eylem planlarına bağlı kalırlar,

·       Bağlılık göstermeyen ekipler,

·       Bağlılık gösteren ekiplerin özellikleri,

·       Bağlılığı tesis etme önerileri,

·       Birbirlerine hesap sorarlar,

·       Hesap sorulabilirlikten kaçınan ekipler,

·       Hesap sorabilen ekiplerin özellikleri,

·       Hesap sorabilmeyi tesis etme önerileri,

·       Ortak sonuçlara odaklanırlar,

·       Sonuçlara odaklanmayan ekipler,

·       Ortak hedeflere odaklanan ekiplerin özellikleri,

·       Ortak hedeflere odaklanmayı tesis etme önerileri,