Ekip ve Grup Arasındaki Farklar

MentalPress 30

Ekip; ortak hedeflere adanmış, görevlerini yaparken birbirine güvenen yüksek kalitede ürün veren insan topluluğudur.

Üyeler, hedeflerine ancak birbirlerini destekleyerek ve ortak sorumluluk üstlenerek ulaşabileceklerini bilirler.

Çalışma gruplarında yükümlülük birey üzerindedir.

Buna karşılık ekiplerde, karşılıklı bağımlılık yüksektir.

Gruplarda sonuçlar, bireylerin tek tek yaptıklarının toplamı kadarıdır.

Buna karşılık ekipler sinerji yaratırlar.

Gruplarda bireysel sorumluluk baskındır; birlikte yapılması gereken işlerden çoğunlukla kaçınılır.

Ekip üyeleri, hedefleri ve bunlara ulaşmak için yapılan tüm çalışmaları sahiplenir ve ortak sorumluluk üstlenirler.

Grup toplantılarının amacı, bireysel performansı artırmaktır.

Ekip performansı ise, ekibin bütün olarak elde ettiği sonuçlara göre değerlendirilir.

Gruplarda uyum göstermek, genellikle, iyi sonuç elde etmekten daha önemlidir. Farklı düşünce ve itirazlar hoş görülmez.

Ekiplerde ise, farklı düşünce cesaretlendirilir ve fikir çatışmaları yaratıcı çözüm fırsatları olarak görülür.