Ekip Oluşum Aşamaları

MentalPress 30

1. Oluşum Aşaması:

Kişisel: Kabul edilebilecek miyim?   

Kişilerarası: Nezaket et. Kibarlık,    

Ekip: Takıma karşı kendi bölümü öne çıkarır.

Üyeler isteklidir ve yüksek beklentileri vardır.

Uyum konusunda biraz endişe duyarlar

Durumu kontrol altına almak isterler.

Otorite ve hiyerarşi önemlidir.

2. Fırtına Aşaması:

Kişisel: Saygı görecek miyim?   

Kişilerarası: Herkes konuşur. Kimse dinlemez.    

Ekip: Görev, hedef ve strateji üzerine ortak anlayış oluşturma,

Beklentilerle gerçekler arasında fark yaşanır.

Mevcut otoriteye güvensizlik hissedilir.

Amaçlara,   görev  ve   planlara   isteksizlik  ve   kırgınlık vardır.

Üyeler kendilerini yetersiz ve şaşkın hissederler.

Diğer üyelere ve başkana tepki vardır.

Rekabete girilir.

Güven ve güvensizlik konularında kutuplaşma olur.

Tatminsizlik azalır.

Fikir ayrılıkları, amaçlar ve gerçekler ışığında çözülür.

Kutuplaşma ve itirazlar çözülür.

Uyum, destek ve saygı gelişir.

Üyelerin kendilerine ve takıma güvenleri artar.

Daha açık ve rahat davranırlar, fikirlerini söylerler.

Sorumluluk ve kontrol paylaşılır.

Takım dili oluşmaya ve kullanılmaya başlar.

3. Bütünleşme Aşaması:

Kişisel: Nasıl yardım ederim?   

Kişilerarası: İşbirliği,    

Ekip: Bilgi akışı,

4. Başarma Aşaması:

Kişisel: Nasıl daha iyi olur?      

Kişilerarası: Gayretli ve istekli,

Ekip: Problem Çözme ve Diğer bölümle Çalışma

Takım üyesi olmak heyecan verir.

Beraber dayanışma içinde çalışırlar.

Takım kendini güçlü hisseder.

Görevi yerine getirme konusunda beceri ve yeteneğe
sahiptir.

Liderlik paylaşılır.

Performans ve verimlilik yükselir.