Ekip Koçluğu Hizmeti

MentalPress 30

Ekip Koçluğu Hizmeti

Ekip Koçluğu Nedir? Ekip Koçluğu, geleneksel anlamda ekip üyelerine bireysel olarak verilen koçluk hizmetinden çok, ekibi bir sistem olarak gören ve onu, istikrarlı, motive olmuş, olaylara aynı bakış açısıyla bakabilen yüksek performanslı bir yapıya dönüştürmek amacıyla, ekibin bütününe verilen bir koçluk hizmetidir. 

Hedef Kitle: Ekip çalışması becerilerini bir koç eşliğinde yönetim araçları arasına katmak isteyen herkes,

Süre:

Ekip Çalışması Eğitimi: İki Gün ( 09: 00-16: 00)

Katılımcı Sayısı: 12 kişi

Koçluk Hizmeti: Ekip ile 24 saat (Hafta bir görüşme: 2 saat x 12 görüşme)

Katılımcı Sayısı: Ekibin tüm(12 Kişi)

Hizmetin Amacı:

Eğitim verdiğimiz şirketlerde yaptığımız araştırmalar sonucunda, “Ekip Çalışması” eğitimi koçluk destekli yapıldığında çalışanların performansı üzerinde etkili olduğu görülmüştür.

·       Tüm becerilerde ve performans sonuçlarında olumlu gelişme olmuştur.

Sonuçta, ekip çalışması becerilerine sahip çalışanlar şirkete karlılık ve verimlilik kazandırırken aynı zamanda şirketin performansının gelişimine de katkıda bulunurlar.

Hedefler: Bu hizmetin sonunda katılımcıların;

·       Başarılı ekiplerin ilkelerini anlayacak ve kullanacak,

·       Ekip olma ihtiyacını kavrayabilecek,

·       Ekip ruhunu ve kurum kültürünü güçlendirebilecek,

·       Ekibin verimlilik, ilişkiler ve kalitesine sürekli ve artarak olumlu katkıda bulunabilecek,

·       Kendi üzerine düşen konularda sorumluluk, bağlılık ve inisiyatif sergileyebilecek,

Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Hizmet Yöntemi:

·       Ekip ile koçluk görüşmeleri,

Süreçte Neler Yapılacak?

Ekip Koçluğu uygulaması üç aşamadan oluşmaktadır. 
Ekip Çalışması Oyunları ve Değerlendirme Envanteri Uygulaması:

Ekip çalışması oyunları ve değerlendirme envanterimiz ekibin devam eden gelişimi hakkında ayrıntılı bir bilgi sunar. Koçluk öncesi ve sonrasında yapılan uygulamalar ile ekibin gelişimi niteliksel olarak izlenebilir.
Ekip Çalışması Eğitimi:

Çalışanların; takım olmanın kritik başarı faktörlerini anlamaları, takım oluşturmanın evrelerini yakından tanımaları, başarılı bir takımın özellikleri ve nasıl oluşturulacağı, nasıl yaşatılacağı üzerinde durulur.

Koçluk Seansları

Ekibin farkındalık düzeyi, verimlilik, bağlılık ve motivasyonunun daha üst seviyelere çıkartılması amacıyla eğitimi takip eden süreçte ayda dört kez ve en az 12 seans olmak üzere gerçekleştirilir. 

Performans Ölçütleri

Eğitim öncesinde yapılan ekip çalışması oyunları ve değerlendirme envanterimiz, çalışanların ekip çalışması becerileri ile ilgili algısı ölçülerek, koçluk süreci sonucunda yapılan anket ile karşılaştırma yapılır. Bu ankette üzerinde durulan üç soru aşağıda sıralanmıştır:

·       Ekip koçluğu hizmeti çalışanların ekip çalışması becerilerini geliştiriyor mu?

·       Kazanılan yeni beceriler çalışanların üretkenliğini arttırıyor mu?