Ekibin Belirlenmesi

MentalPress 30

Bireylerin kişilik özellikleri, motivasyonları ve sahip oldukları değerler göz önüne alınır.

  1. Sonuç odaklılık,
  2. Hesaplanmış riskler almak,
  3. Geribildirim almayı istemek,
  4. Kendini işine yürekten adamak,
  5. Kişisel sorumluluk üstlenmek,

Sonuç odaklılık;

Yaptığı işin somut sonuçlarını almak ister. Sonuca ulaşmamış iş, anlamlı değildir.

Hesaplanmış riskler almak;

Sınırlarını zorlayan, ancak üstesinden gelebileceği riskler almayı tercih eder. Kendini sınamayı sever, ama gerçeklerle bağdaşmayan durumlardan uzak durur.

Geribildirim almayı istemek;

Gösterdiği çabanın karşılığını görmek ister. Böylece başarı düzeyini değerlendirebilir, çalışmasını ve hedeflerini buna göre uyarlar.

Kendini işine yürekten adamak;

Kendini işine yürekten adar, işine dört elle sarılır, yoğun biçimde işine gömülür, yaptığı işi yarıda bırakmaktan rahatsızlık duyar.

Kişisel sorumluluk üstlenmek;

Kişisel sorumluluk üstlenir. Bir işin yapılmasının ve sonuçlandırılmasının sorumluluğunu yüklenir, ek görevlere talip olur.