Eğitimcinin Eğitimi

MentalPress 30

Eğitimcinin Eğitimi

Hedef Kitle: Eğitmen olmak isteyen herkes

Süre: 4 Gün ( 09: 00-16: 00)

Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

Seminerin Amacı:

İyi bir eğitici olmaya niyet etmek yeterli değildir. Etkili öğrenmeyi sağlamak ve iyi bir eğitici olmak isteyen kişilerin sahip olması gereken önemli bilgi ve beceriler vardır. Programın amacı adayları bu bilgi ve becerilerle donatmaktır.

Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

Hedefler: Bu seminer sonunda katılımcıların;

  • Kurum hedefleri doğrultusunda bireysel ve kurumsal eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi,
  • Eğitim verirken, sunuş yaparken, genel bilgilendirme ve tanıtım programları sırasındaki sunuş ve eğitimcilik becerilerinin geliştirilmesi,
  • Platform hakimiyetinin artırılması,
  • Dinleyici ve izleyicilerin algılarına hitap eden mükemmel eğitim programları için gerekli becerilerin geliştirilmesi,
  • Gerçekleştirilen eğitim programlarının etkinliğini değerlendirebilmek ve yatırımın geri dönüşünü ölçebilmek için gerekli bilgi, beceri ve tekniklerin kazandırılması.

Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Eğitim Yöntemi:

·       İnteraktif bilgi paylaşımı,

·       Öğrenme tarzınızı ölçen testler,

·       Oyunlar ve değerlendirmeleri.

·       Video sunumu üzerine tartışmalar.

İçerik:

1-Bağ kurma Safhası

·       Referansların tespiti

·       İyileşme ve gelişme basamakları

·       Hazza yaklaşma- acıdan kaçma

·       Eşleşen - eşleşmeyen

2-Uyum Sağlama Safhası

·       Kelime ve kavramlarda uyum

·       Beden dilinde uyum

·       Hareket ve mimiklerde uyum

·       Temsil sistemlerinde uyum

3-Motive Etme Safhası

·       Karakter özelliklerine göre motivasyon

·       Merak uyandırma

·       Heyecan uyandırma

4-Anlatma Safhası

·       Kavramlar

·       Kurallar

·       Küçük adımlar

·       Konunun anlatılması

5-Koçluk Safhası

·       Uygulama

·       Öğretme kanıtı

·       İyi yapılanlar

·       Daha iyi yapılabilecekler

·       Geri bildirim

6-Mentörlük Safhası

·       Nerede kullanılır?

·       Nerede kullanılmaz?

·       Hayata geçirme yolları

7-Sahne Performansı

·       6'lı sunum

·       Mercedes modeli

·       Sahne çapaları

·       Öykü anlatma becerileri

·       Kanca sorular