Düzgün El Sıkışma

MentalPress 30

Düzgün el sıkışma, her iki tarafın da yatay konumunda olduğu eşitlikçi bir el sıkışma şeklidir.