Düşünme

MentalPress 30

Mantıksal Düşünme:

Mantıksal düşünme, tek bir yanıta veya uygulanabilirliği olan az sayıda çözüme ulaştırır.

Yaratıcı Düşünme:

Yaratıcı düşünme ise hayal gücü gerektirir ve insanı pek çok yanıta, çözüme ya da düşünceye götürür.

Mantıksal Düşünme:

  1. Deneyim,
  2. Geçmişin uzantısı,
  3. Bilinen,
  4. Kabul gören,

Mantığımız, kendi kendimize geliştirdiğimiz ve dışarıdan öğrendiğimiz kural, yöntem ve modellerden oluşur.

Kendi düşüncelerimiz de dahil olmak üzere, her türlü düşünce, olay ve problemi, bu kurallar çerçevesinde değerlendirir.

Birtakım sonuçlar çıkarırız, çözümler üretiriz.

Örneğin, kar yağdığını görünce dışarıda üşüyebileceğimizi düşünerek daha kalın giysiler giyeriz. 

Karşılaştığımız herhangi bir durumu kendimiz için iyi - kötü olarak sınıflandırırız.

Yaratıcı Düşünme:

  1. Orjinal,
  2. Değişim ve Yenilik,
  3. Bilinmeyen,
  4. Aynılık ve Farklılık

Yaratıcı düşünme, gözlem, bilgi, deneyim ve düşüncelerimizi yeni düşünce ve kavramlar üretecek şekilde ilişkilendirmektir

Bu ilişkilerin mevcut mantık kurallarıyla örtüşmesi de gerekmez.

Mantıksal düşünme ne kadar kurallara bağlıysa yaratıcı düşünme de o kadar kural tanımaz bir yapıdadır.