Direnç Gösteren Durunlar

MentalPress 30

Direnç Gösteren Durunlar

Direnç gösterenler ile çalışırken kapalı uçlu sorular (evet/hayır) kullanmak çok önemlidir. Direnç gösteren kişi hep hayır der, Konuşmak istemez. Olumsuz cümlelerle konuşan kişi ile karşılaş­tığımızda, onun bir bakış açısıyla yaklaştığını anlarız. Bu yüzden olumlu bir cevap çıkartacak sorular sormalıyız.

Amaç olumsuz düşünen birini olumlu düşünür hâle getirebilmektir.

Özellikle iş hayatında bir koç ile çalışmak kurumun kararı ve seçi­midir. Bu da kimi zaman kişilerin kendilerini yetersizmiş gibi hisset­melerine ve gönülden çalışmaya katılmalarına engel olur. Özellikle bir tarafın (kurum, üst yönetim, anne, baba, eş vb.) isteği üzerine çalışılmaya başlanan durumlarda, öncelikle bu direncin kırılması gerekebilir

Danışan, orta kademe bir yöneticiydi, Ekibinin performansı pek iyi değil olmadığından üst yönetim koçluk çalışması başlatılmasına ka­rar verdi. Ne var ki Danışan bu konuda pek işbirlikçi değildi. Bunun üstesinden gelmek için bir koç ile çalışmaya başladı.

Koç

Ekibinizle ilgili neler olduğunu bana anlatır mısınız?

Danışan

Erken işten ayrılıyorlar, görevlerini yapmıyorlar,

Koç

Uyumlular mı?

Danışan

Hayır.

Koç

işbirliği yapıyorlar mı? Yapmalarını istediğiniz şeyleri yapıyorlar mı?

Danışan

Hayır.

Koç

Motivasyonları düşük diyorsunuz ve işleri de yapmıyorlar,

Danışan

Evet, katılıyorum,

Koç

Yani ne yaparsanız yapın olmuyor.

Danışan

Evet.

Koç

Çok direnç gösteriyorlar yani.

Danışan

Evet.

Koç

Çok çalışıyor görünüyorsunuz?

Danışan

Evet.

İşbirliği başladı "evet" yanıtları vermeye başladı.

Danışan

Ekibiniz iyi çalışmadığında başınız derde giriyor mu?

Koç

Ben hallediyorum. Ücretleri kırıyorum.

Danışan

Cezalandırıyorsunuz.

Koç

Patron bunu biliyor.

Danışan

Ekip çalışmasa da siz hallediyorsunuz yani.

Kişi ile işbirliği yapılması ana amaçtır. Önemli olan konunun içe­riğini değil koçluk sürecini etkilemektir. Sonuç olarak böyle bir du­rumda koçun kendine sorması gereken soru "Ben bu kişiyi nasıl pozitif (olumlu) bir yola sokabilirim?" olmalıdır. Bu sağlandıktan sonra kişinin daha yapıcı tavır alması ve çözümlere yönelmesi çok daha kolaylaşır.