İknada Dil İllüzyonları

MentalPress 30

İknada Dil İllüzyonları

Hedef Kitle: Başarı ve sonuç odaklı çalışmak isteyen her seviyede yönetici ve çalışan,

Süre: 6 saat ( 09: 00-16: 00)

Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

Seminerin Amacı:

Program, katılımcılara insanlar üzerinde etkilerini artırma, ikna etme ve inanç sistemlerini etkilemede kullanılan temel dil mekanizmalarının aktarımını amaçlamaktadır.

Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

Hedefler: Bu seminer sonunda katılımcıların;

·       İkna etmenin kişinin inancına doğrudan bir saldırı olmadığını,

·       Diğer seçenekler doğrultusunda inancın ardındaki olumlu niyeti koruyacak şekilde kişinin inancını yeniden çerçeveleyip onun dünya haritasını genişletmeyi,

·       Kısıtlayıcı ve güçlendirici kelime ve cümleleri ayırt edebilmeyi,

·       Farklı bakış açıları kazanmayı ve kazandırmayı öğreneceklerdir.

Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Eğitim Yöntemi:

·       İnteraktif bilgi paylaşımı,

·       İkna becerilerimizi ölçen testler,

·       Oyunlar ve değerlendirmeleri.

·       Video sunumu üzerine tartışmalar.

İçerik:

·       İletişim ve İkna Etme

·       Esneklik

·       Yaşadığımız dünyayı algılama şekli konusunda farkındalık yaratılması

·       Verdiğimiz tepkiler hakkında duyarlılık kazanılması

·       Kullandığımız dil ile deneyimlerimiz arasındaki etkileşimin farkına varılması

·       Kısıtlayıcı inançların yapısı ve bunlardan kurtulmak için dilde kullanabileceğimiz farlılıklar hakkında bilgi sahibi olunması

·       Bu kalıpların kullanım yeterliliği ile inançlar üzerinde etkili olunması

·       Nasıl algılayıp nasıl tepki veriyoruz

·       Kullandığımız dil deneyimimizi nasıl çerçeveler

·       Niyet ve yeniden tanımlama kalıpları

·       Değerler ve Kriterler

·       İnançlar ve İnanç Sistemleri

·       İnançların Dildeki Yapısı

·       Düşünce Virüsleri

·       Kısıtlayıcı İnançların Hallinde Dil İllüzyonu Kalıplarının Sistem Olarak Kullanımı