Deney: 1

MentalPress 30

 

 

 

 

 

 

 

Tek başına yaşayan farede ve grupla yaşayan farede kanserli hücrelerin çoğalma hızı farklı olmuştur.