Deming Çevrimi

MentalPress 30

Etkili Planlama ve Deming Çevrimi:

Sistematik bir iş akışı oluşturmak için istatistikçi E. Deming tarafından geliştirilen ve onun adıyla anılan "Deming Çevrimi" çok etkili bir yöntemdir.

Deming, 1950li yıllarda kalite yönetimi ile ilgili önemli kavramlar geliştirdi ve bu alanda dünya çapında yankı uyandırdı. İş süreçlerini sürekli bir çevrim içinde yönetilmesi, problemlerin bu akışla çözülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için basitleştirilmiş bir diyagram oluşturdu.

PDCA (Plan -do -check -act) olarak da bilinen bu çevrim bir işin dört aşamada yürütülerek başarıyla sonuçlandırılabileceğini gösteren bir adımlar zinciridir.

Deming, bu aşamalarda ilk olarak planlama adımını ele almıştır. Dolayısıyla, problem çözme sürecinde başarılı olabilmek için de etkili ve titiz bir planlama yapmak gereklidir.

Planla: Problem çözme adımlarında bu aşama problemin tanımlanması, çözüm geliştirilmesi ve en uygun çözümün belirlenmesi aşamalarını kapsar.

Uygula: Problem çözme sürecinde seçilen çözümün uygulanmasını kapsar.

Kontrol Et: Problem çözme adımlarında bütün aşamalarda sürekli olarak gözden geçirme ve değerlendirmeyi kapsar.

Önlem Al: Uygulamanın başarılı olmasından sonra, bu uygulamanın standartlaşması veya problemin çözümünün getirebileceği yeni ve farklı durumlar için gerekli önlemlerin alınmasını kapsar.