Değişimin Önemi

MentalPress 30

Değişim kurumun her bir bölümünü etkileyebilir.

Kurumsal bir başarıda değişimin temel olduğu alanlar,

1.Müşteri ilişkileri,
2.Pazar hakimiyeti,
3.Çalışan,
4.Teknoloji,
 
1.Müşteri ilişkileri,
 • Değişim, müşterinin ilgisinin ve memnuniyetinin devamı için gereklidir.
 • Bir kurum, kaliteli ürünleri ve hizmetleri olmadıkça, bugünkü ve gelecekteki müşterinin memnuniyetini sağlamayacaktır.
 • Kurumlar, müşteri ilişkilerini geliştirmek için müşteri ihtiyaçları doğrultusunda değişime gitmelidir. Yöneticiler, müşterinin değişen ihtiyaçlarını pek çok şekilde tanımlayabilir.
 • Müşteri geri bildirimi için yapılan, müşteri ihtiyaç analizleri, araştırma ve geliştirme raporları ve iletişim becerileri, yöneticinin müşterinin kurumdan ne beklediğini bilmesini sağlamada yardımcı olacaktır.
2.Pazar hakimiyeti,
 • Bugünün iş dünyasında değişim çok çabuk meydana gelmektedir.
 • Değişimi istemeyen ve kayıtsız kalan kurumlar pazardaki rekabet gücünü kaybeder.
 • Bir kurum, pazardaki başarısını devam ettirmek için sürekli değerlendirme ve değişimin olduğu rekabette yer almalıdır.
 • Rakipler karşısında başarıyı yakalamak için ürünleri veya hizmetleri değiştirmek, kurumun belirli bir hedef pazara odaklanmasını sağlayacaktır.
 • Eğer kurum halinden memnun olur ve değişimden yana bir tutum sergilemezse, rakipler pazarı ele geçirir ve mevcut tüm işleri alır.
3.Çalışan,
 • Kurumlar, rekabet etmek istiyorlarsa, ürünlerini ve hizmetlerini düşük maliyetle yapmalıdırlar.
 • Ekonomik gelişme için kurumlar, bazen iş gücünü daha verimli çalışmak için azaltmalıdır.
 • Çalışanı işten çıkarmak, kurumların maliyetin kısılmasıyla birlikte pazarda ayakta kalmasını sağlayacaktır.
 • Kurumlar verimliliği artırmak için gereksiz işlere son vererek pazardaki rekabete devam edebilirler.
4.Teknoloji,
 • Teknoloji, bilimsel yöntemlerle problemleri çözen ve işlerin daha kolay yapılmasını sağlayan bir devrimdir.
 • Teknolojik gelişmeler, işteki hızı, kaliteyi ve esnekliği artırarak, kurumların nasıl çalışması gerektiği konusuna açıklık getirdi.
 • Yöneticiler, teknolojinin ne kadar hızlı değiştiğini görmeli ve kurumlarının yeni teknolojilerden nasıl yararlanacağına karar vermelidir.
 • Teknoloji hakkında bilgisi olmayan ve teknolojinin kuruma katacağı faydalardan haberdar olmayan yöneticiler, son teknolojik gelişmelerin kendisine katacağı faydalardan yararlanamayacak ve çok çabuk bir şekilde kaybedecektir.