Değişimde İletişim

MentalPress 30

Değişim sırasında iletişimin önemini göz önünde bulundurursanız, çalışanları değişim ve değişimin faydaları konusunda bilgilendirebilirsiniz.

İletişim sayesinde, değişime dair ortalıkta dolaşan söylentilerin önüne geçebilirsiniz.

Çalışanların, değişim hakkında bilgilendirilmeleri, değişime olan katkılarını daha da çok arttıracaktır.

Değişimin Hedeflerini Belirtin

Çalışanlarınızla iletişim kurarken, onlara değişimin hedefleri konusunda bilgi vermelisiniz.

Çalışanlar, değişimin hedefinin ne olduğunu, nasıl başarılabileceğini ve kimlerin değişimden fayda sağlayacağını bilmelidirler.

Hedefleri bütün açıklığıyla ortaya koymak güvenirliliği ve çalışanların değişime odaklanmalarını sağlar.

Mesajınız Basit ve Tutarlı Olsun

Açık ve yalın mesajlar, değişim hakkında iletişim kurarken zaman kaybını ve karışıklıkları azaltır.

Açıklamalarınızda doğrudan ve basit bir üslup kullanmanız çalışanlarınızın değişimden yanlış sonuçlar çıkartmalarını önler.

Değişimde etkili bir iletişim için, açıklamalarınızı açık ve özlü tutun.

Mesajlarınızın tutarlı olması, çalışanlarınızın değişim konusunda kafalarının karışmasını önler. Birbiriyle çelişen tutarsız mesajlar, çalışanlarda değişimin güvenirliliği konusunda şüphe uyandırır.

Nedenleri ve Gerçeği Açıklayın

Çalışanların, değişimde etkin bir rol oynayabilmeleri için değişimi gerektiren sebepleri çok iyi anlamaları gerekir.

Onları mümkün olduğunca bilgilendirmek ve onların kaygılarını azaltmak, değişime olan sorumluluklarını arttırır.

Çalışanlar, değişim hakkındaki tüm gerçekleri kendileri için ne kadar hoş olmasa da bilmek zorundadırlar.

Değişimi ne kadar çok anlarlarsa, o kadar az kaygı taşırlar.

Gerçekleri gizlemeye çalışırsanız, çalışanlarınızın size ve değişime olan güvenleri sarsılır. Çalışanlarınızın sorularına cevap veremiyorsanız, bunun neden olduğunu onlara açıklamalısınız.

Cevaptan veya ek bir bilgiden haberdar olduğunuzda hemen bir toplantı düzenlemeli ve soruyu cevaplamalı, yeni bir kaygı varsa buna işaret etmelisiniz.

Değişimin sınırlarını ve hedeflerini açıklamak, çalışanların kafalarında olumsuz düşünceler yaratmasını engelleyecektir.

Hislerinizi Gösterin

Çalışanlar, üstlerinin değişim konusundaki duygularını bilmek isterler.

Hisleriniz ve kaygılarınız konusunda açık olmanız, çalışanlarınızın değişime katkılarını sağlar.

Önemli olan düşüncelerinizi açıklarken dürüst davranmanızdır.

Eğer çalışanlarınız içtenliğinizden şüphe ederlerse değişimi sorgulamaya ve direnmeye başlarlar.

Örnekler Gösterin

Örnekler göstermek, karmaşık fikirlerin çabuk ve etkili bir biçimde aktarılmasını sağlar.

Farklı gruplardaki çalışanlarla, iletişim kurmak bazen zor olabilir ama iyi bilinen örneklerin sunulması mesajınızın daha kolay anlaşılmasını sağlar.

Ayrıca iyi seçilmiş kelimeler ve cümleler çalışanlarınızın mesajlarınızı daha kolay akıllarında tutmalarını sağlar.

Düşünün

Çalışanlarınızı, değişim hakkında bilgilendirmek için en uygun ve en etkili yöntemi belirlemelisiniz.

Düşünmek, çalışanlarınızın kaygıları karşısında hazırlıklı olmanızı ve sorularını daha sorulmadan cevaplayabilmenizi sağlar.

Mesajınızı Tekrar Edin

Mesajınızın tümünü tek seferde iletebilmeniz pek mümkün değildir.

Değişim konusundaki bir mesajı tekrarlamak, çalışanlara mesajı anlamak için zaman vererek, bütün fikirlerinizi aktarmanızı sağlar.

Tekrarlama, zorlayıcı ve kaba olmamalıdır. Değişimle ilgili bir bilginin tekrarı; kısa bir notla, bir toplantıda veya bir konuşmada dile getirilerek yapılabilir.

Dinlemenin Önemi

Etkili bir iletişim için, çalışanlarınızı dinlemelininiz. Değişimi anlatmak için çok fazla zaman harcarken, çalışanlarınızın kaygılarını dinlemeyi de ihmal etmemelisiniz. Dinlemek için göstereceğiniz çaba, çalışanlarınızın problemlerini görmenize yardımcı olacaktır.

  • Vücut Dili
  • Konuşmaya Teşvik Etmek
  • Çalışanın Sözlerini Açıklamak
Ayaklı Gazete

Ayaklı gazete, her kurumda olan, doğal ve durdurulamaz bir iletişim yoludur. Ayaklı gazete bilgisini kontrol edebilmek için yöneticiler bu tarz iletişimin varlığından haberdar olmalıdırlar

Ayaklı gazeteyle yayılan bilgi genellikle yüzde seksen doğru olmasına rağmen, ortalıkta ne tür bilgilerin dolaştığına kulak kabartmalı ve yanlış bir bilgi aldığınız anda, durumu açıklığa kavuşturmalısınız.

Ayaklı gazeteyi doğru bir stratejiyle, kendi yararınız için kullanabilir ve değişime olan ilgiyi ve desteği arttırmak için gereken bilgiyi ayaklı gazete aracılığıyla yayabilirsiniz.