01. Değişim Süreci

MentalPress 30

Değişim sürecini takip eden yöneticiler, kurumlarında başarılı bir şekilde değişimi nasıl uygulamaları gerektiğini bilirler.

Değişim süreci, kurumun hedeflerine ters düşmemeli ve kurumun hedefleriyle aynı olmalıdır.

Yöneticiler, iyi yapılandırılmış bir plan sayesinde değişim süreciyle birlikte ortaya çıkan verileri rahatlıkla kontrol edebilirler.

Bir strateji belirlemek, yöneticilerin değişime karşı hazırlıklı olmalarında ve bir sorun çıkmasını önlemede önemlidir.

Süreç:

  • Durum Analizi,
  • Harekete Geçmek,
  • Hareketin Uygulanması,
  • Değişimi İzlemek,