Değer Zinciri

MentalPress 30

Rekabet avantajı yaratmak için gerekli kaynakların hepsi bir paket içinde önümüze sunulmamaktadır.

Firmalar, değer yaratmak için bulundukları konumda türlü işlevler ve organizasyonlar içindedir.

Tüm bu işlevler silsilesine iş sistemi ya da değer zinciri denir.

İş sistemlerine genişletilmiş durumda baktığımız zaman arkalarında destek birimlerinin de olduğunu görürüz.

Kendi değer zincirinizi düzenlerken, müşterilerinizin değer zincirlerini de yakından tanımak, onların ihtiyaçlarını daha iyi belirlemenizi ve firmanıza rekabet avantajı yaratacak stratejik kararları daha iyi almanıza yarayacaktır.