Dayanışma

MentalPress 30

Dayanışma sosyalliğin tam tersine duygulardan çok mantığa dayanır. 

Dayanışma merkezli ilişkiler, katılımcı tarafların yararına olan ortak görevlere, müşterek ilgi alanlarına ve açıkça kavranmış paylaşılan hedeflere dayanır. 

Bu kişilerin birbirlerini sevmesi ya da sevmemesi önemli değildir

Bu grupların üyeleri kişisel anlamda birbirlerinden hoşlanmayabilirler ama bunu belli etmemek ve pratiğe dökmemek durumundadırlar. Birlikte saat gibi işleyen bir makine gibi çalışırlar.

Aslında yüksek düzeyde dayanışmanın belirleyici özelliklerinden biri de belirli düzeyde bir merhametsizlik hissi ve kuvvetli bir odaklanma eylemidir.

Dayanışmanın Olumsuzlukları;

Grubun, hedeflerine ve ihtiyaçlarına aşırı derecede yoğunlaşması grup üzerinde baskı yaratabilir ya da amaca giden bu yolda grubun önüne çıkan engeller bireyler için incitici durumlar yaratabilir. 

Çalışanın en ufak hatası işten atılmasıyla sonuçlanabilir ; özel ve geçici sorunlar hoş görülmez.