Daha İyi Anlamak İçin Farklı Bakış Açıları Kullanır

MentalPress 30

Sistem düşünürü, dinamik bir sistemin aslında nasıl çalıştığını anlamak için, başkalarıyla işbirliği yaparak, sisteme farklı açılardan bakar.

“Diğer bakış açılarına açık mıyım?”

“Farklı bakış açıları, sistemi anlamamı nasıl etkiliyor?”

“Herhangi bir konuda farklı bakış açılarına sahip olmak için kimlerle görüşmem gerekir?”

“Yeni bakış açılarını öğrendikçe düşüncemi değiştirmeye istekli miyim?”