Can Sıkıntısından Öldüren Toplantılar

MentalPress 30

Can Sıkıntısından Öldüren Toplantılar

Hedef Kitle: Toplantıları iyileştirmek isteyen, sadece şirketlerin per­formansını geliştirmek için değil, aynı zamanda insanları­mızın yaşamlarını olumlu yönde etkilemek için de bir fırsat arayan tüm çalışanlar.

Süre: 6 saat ( 09: 00-16: 00)

Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

Seminerin Amacı:

Toplantılar kala karıştırıcı bir paradoks içerir. Bir yandan vazgeçilmezdirler. Toplantılar her kurulu­şun merkezinde yer alan faaliyetlerdir. Öte yandan, sıkıntı verirler. Bıktırıcı biçimde uzun sü­rerler ve görünüşte önemsizdirler. Neyse ki toplantıların ille de kötü geçmesi gerekmez ve bu yüzden bunları canlı, verimli ve eğlenceli faaliyetlere dönüştürme olanağı vardır. Kötü yanı ise, bunu başarabil­mek için olaylara bakışımızı ve yöntemimizi kökünden de­ğiştirmek zorunda olmamızdır.

Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

Hedefler: Bu seminer sonunda katılımcıların;

·       Drama tekniklerini kullanmak suretiyle toplantıların tıpkı filmler gibi, hatta daha zevkli ve etkili geçmesini sağlama,

·       İhtiyaca yönelik farklı toplantı yapıları,

·       Dört faklı toplantı modeli,

·       Farklı toplantı yapılarının nasıl yönetileceği,

Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Eğitim Yöntemi:

·       İnteraktif bilgi paylaşımı,

·       Toplantı yapınızı ölçen testler,

·       Oyunlar ve değerlendirmeleri.

·       Video sunumu üzerine tartışmalar.

İçerik:

·       Dram yokluğu,

·       Fikir çatışması madenciliği,

·       Tam zamanında müdahale,

·       Bağlamsal yapı eksikliği,

·       Toplantı çorbası,

·       Dört toplantı;

·       Günlük yoklama,

·       Haftalık taktik,

·       Aylık strateji,

·       Üç aylık değerlendirme,

·       Fark etmeden yitirilen zaman,