Çalışanları Motive Etmek

MentalPress 30

Çalışanları Motive Etmek

Hedef Kitle: Bireysel katkıları sonucu olarak ustalaştığı yıllardan sonra yönetici bir pozisyona terfi alan herkes.

Süre: 6 saat ( 09: 00-16: 00)

Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

Seminerin Amacı:

Motivasyon çok basit olarak, "Bireylerin belirli bir şekilde hareket etmelerine neden olan güç veya yöntem" olarak tanımlanabilir. Motivasyon doğal olarak, bu kısa tanımla anlatılmak istenenden daha fazlasıdır. Pratiğe yani, sizin spesifik çalışma yerinize nasıl uygulanacağı üzerine düşünmeye başlamadan önce, kabaca bireyleri motive etme teorilerine göz atarak moti­vasyon hakkında bir şeyler öğrenmek iyi bir adım olacaktır.

Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

Hedefler: Bu seminer sonunda katılımcıların;

 • Motivasyonun ne zaman gerektiğini karar verebilmek.
 • Kişi tipine göre uygun bir motivasyon yöntemi seçmeyi öğrenebilmek;
 • Motivasyon yöntemleri öğrenmek;
 • Çalışanları motive edip hem insanların iş performansları arttırıp hem de onları mutlu etmeyi başarmak;

Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Eğitim Yöntemi:

 • Motivasyon nedir?
 • Motivasyon ne zaman gerektirir?
 • Motivasyon için doğru zaman nasıl seçilir?
 • Maddi ve manevi motivasyon: imkanlar ve sınırlamalar;
 • Manevi motivasyon kimler için yararlıdır ve kimler için faydasız?
 • Ceza ve taktir – motivasyon yöntemi nasıl seçmeliyiz?
 • Olumsuz motivasyonu kullanarak çalışan personelle iyi bir ilişki nasıl koruyabiliriz?
 • İnsanların temel değerleri nasıl anlayabiliriz?
 • Temel değerlerine göre çalışanların kişilik özellikleri;
 • Yöneticilerin temel hataları,
 • Çalışan grubu motivasyonu sırasında dikkate alınması şey nedir?