Büyük İnsan Kuramı

MentalPress 30

Birisinin iyi bir lider olmasını belli başlı ayırıcı kişilik özelliklerine bağlayan ve bunların karşılaştığı durumdan bağımsız gören düşünce.

Çeşitli çalışmalarda kişilik ve liderlik yetenekleri arasında zayıf ilişkiler olduğu bulunmuştur. 

Liderlik tarzları

Etkileşimsel Lider:

Net, kısa vadeli hedefler belirleyen ve bu hedeflere ulaşanları ödüllendiren liderler.

Dönüştürücü Lider:

Takipçilerini ortak, uzun vadeli hedeflere yönelten liderler.