Boyutların Sürekliliği

MentalPress 30

Ne Yapabiliriz?

Konu: Boyutların Sürekliliği

Konunun çeşitli boyutlarını küçültüp büyülterek yeni çağrı­şımlar kurun. Konuya uygun olarak aşağıdaki veya benzeri bo­yutları kullanabilirsiniz.

Zaman boyutu:

Bu olaydan önce ne vardı ? Sonra ne olacak ? Araların­daki ilişkiler nelerdir?

Sebep-sonuç boyutu:

Bu olayın sebebi nedir? Onun sebebi nedir? Bu olay neyi etkiler?

Miktar veya adet boyutu:

Az veya çok sayıda (miktarda) olursa ne olur? (Örne­ğin: Bir kurumun aile veya toplum ile benzerliği nedir?

Mekân boyutu:

Bu noktada veya biraz uzakta olursa ne fark eder? Ön­de, arkada veya yanda olsa ne olur?

Başka hangi boyutları kullanabiliriz?