Kültür: 3- Bölümlenmiş Kültür

MentalPress 30

Sosyalleşme Düşük Dayanışma Düşük

Birlikte ama yalnız.

Aidiyet duygusu zayıftır, çalışanlar genellikle kendileri için çalışırlar ve kendilerini sadece mesleki gruplarıyla özdeşleştirirler.

Kişisel ilişkiler azdır, projeler sır gibi saklanır, dedikodu ve eleştirilerle iş arkadaşları sabote edilmeye çalışılır.

Bölümlenmiş kültürün hem olumlu hem de olumsuz biçimi için geçerli olan en büyük problem kurumsal öğrenmeyi önlemesidir. 

Bilgi paylaşılmadığında insanlar bunu kendi başlarına öğrenmek zorunda kalacaklardır. 

Ayrıca bireysellik hüküm sürdüğü ve  yalnız başına beyin fırtınası yapılamayacağı için yaratıcılıkta kısır kalacaktır.