Birikmelere ve Değişim Hızlarına Dikkat Eder

MentalPress 30

Sistemler birikmeler -yani zamanla artan azalan miktarlar- ve bu birikmelerin değişim hızları dahil pek çok öğeden oluşurlar. Birikmeler fiziksel malzemeler veya soyut kavramlar olabilir. Sistem düşünürü sistemin içindeki birikmeleri ve karşılıklı bağımlılıkları belirlemek için stok ve akış diyagramı veya sistem dinamikleri modeli gibi araçlar kullanabilir. Sistemin bu şekilde gösterilmesi, sistem yapısınınnasıl anlaşıldığının iletilmesine ve belli bir birikmenin zaman boyunca artması veya azalması için potansiyel kaldıraç noktasının belirlenmesine yardımcı olur.

“Sistemin parçaları arasındaki ilişkiler nedir ve bütünü anlamayı nasıl etkiler?”

“Sistemin farklı görünümleri sisteme yarar sağlamak için nasıl birlikte çalışıyorlar?”

“Bir sistemin anlaşılması diğer bir sistemin anlaşılmasına dönüşüyor?”