Bireylerin Olumsuz Tutumlarının Nedenleri

MentalPress 30

Çalışanlardaki olumsuz tutumların başlıca nedeni, kişilerin kendilerine olan güvenlerinin az olmasıdır. Onları sıklıkla cesaretlendirmeli ve olumlu geri bildirim vermelisiniz.

Olumsuz tutum, başarının sonucunda verilecek ödülün yetersiz olması durumunda da ortaya çıkabilir. Bu durumda, vereceğiniz ödülü çalışanın ihtiyaçlarına yönelik olarak tekrar gözden geçirmelisiniz.

Çalışanlar, takım üyelerine adaletsiz davranıldığını hissettiklerinde de olumsuz tavırlar sergileyebilirler. Bunu engellemek için, başarı kriterlerini net olarak belirleyin ve kurduğunuz sistemin adaletli olduğundan emin olun.

Olumsuz tutumların bir diğer nedeni de, çalışanların verilen görevlerden zevk almaması veya sıkılmasıdır. Bu durumda, işi yeniden tasarlamak veya çalışana başka bir görev vermek yerinde olacaktır.