Bir Çalışanı İşten Çıkarmak

MentalPress 30

Bir Çalışanı İşten Çıkarmak

Hedef Kitle: Bireysel katkıları sonucu olarak ustalaştığı yıllardan sonra yönetici bir pozisyona terfi alan herkes.

Süre: 3 saat ( 09: 00-12: 00)

Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

Seminerin Amacı:

Bir çalışanın işine son vermek, pek çok yönetici için karşı karşıya kalınan en zor ve acı verici karardır. Duygular kabarır. Yönetici, bu tatsız neticeyi nasıl önleyebileceği ve yasal sonuçların neler olabileceği hakkında endişeler taşır. Aynı zamanda yönetici, işten çıkarılan çalışanın meslektaş­larının nasıl tepki vereceği ve arda kalan iş yüküyle kimin meşgul olacağı hakkında da endişeler taşır. Bunlara ek olarak yöneticiler genellikle, bu işten çıkarmanın kendi performans ve davranışlarıyla ilgi olup olmadığı konusun­da endişe taşırlar.

Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

Hedefler: Bu seminer sonunda katılımcıların;

·       Yönetim ile ilgili mitler ile başa çıkma,

·       Kendiniz, astlarınız ve yöneticilerinizin sizden ne bekleyeceği,

·       Çalışan beklentilerini yönetme,

·       Ekipleri yönetme,

Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Eğitim Yöntemi:

·       İnteraktif bilgi paylaşımı,

·       Yönetici yetkinliklerini ölçen testler,

·       Oyunlar ve değerlendirmeleri.

·       Video sunumu üzerine tartışmalar.

İçerik:

·       İşten çıkarmak hakkında neden bilgilenmeliyiz?

·       İşten çıkarmalar ne zaman gerçekleşir?

·       İşten çıkarmalarla bağlantılı duygular nelerdir?

·       Duygusal etkileri tanımak