Bilir Geçinen

MentalPress 30

Bilir Geçinen; Böyle bir karakter pek fazla bir şey bilmez, ama bunu bir mani olarak da görmez. Kerameti kendinden menkul bu tür kişiler abartma, yüksekten atma yanıltma ve saptırma yoluyla sizi doğru istikametin dışına iterler.

Bilir Geçinen; Her zaman herkesi kandıramaz, sadece dikkati çekmek için insanların bir kısmını yeteri bir süre kandırabilir. Herkesi yarım bilgisiyle etkilemeye çalışan, bu nedenle de zaman çalan hatta zaman çalmakla  da yetinmeyip bilgi ve fikir çalan tiplerdir.

Birisi Bilir Geçinen Tavrına Girdiğinde Amacınız;

Kötü Fikirlerine tutunacak Dal Uzatmak Olmalıdır.

Eylem Planı;

  1. Ona biraz dikkatinizi verin.
  2. Ayrıntıları açıklığa kavuşturun.
  3. İşin aslını söyleyin.
  4. Nefes alma fırsatını tanıyın.
  5. Fasit daireyi kırın.